7:03 PM


Squidward: Akala ko ang pinakamahalagang batas ay ang
"Bakit hindi mo gawin bukas ang pwedeng gawin ngayon?
Mr Krabs:(to be continued nalang..)

You Might Also Like

0 comments

Let me hear your thoughts!