7:03 PM


Squidward: Akala ko ang pinakamahalagang batas ay ang
"Bakit hindi mo gawin bukas ang pwedeng gawin ngayon?
Mr Krabs:(to be continued nalang..)

You Might Also Like

0 comments

Let me hear your thoughts!

d3070f5ee547822174d31b872a52d3f2949d2d7c60d5c9b2d5