anim na raan at anim na pu't anim...

10:31 PM


"Dito'y may karunungan.
Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao:
at ng kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim."

-apocalipsis 13:18

You Might Also Like

0 comments

Let me hear your thoughts!

d3070f5ee547822174d31b872a52d3f2949d2d7c60d5c9b2d5