nOn sEnsE cOnvErsAtiOn

1:16 PM

315 pm
021609
3rd yr- humility room


E:
Sino ka?
Who are you?


A: A mess in your life.
Isang panggulo sa buhay mo.

E: Bakit?
Why?

A:I just suddenly came.
Bigla nalang akong dumating.

E: Hindi pa kita kilala.
I don't know you yet.

A: Of 'Course. I'm just a mess.
Syempre. Isa lang naman akong panggulo.

E: Sabi ko nga.
Like I said.

A: Can you recycle me?
Pwede mo ba akong i-recycle?

E: Malamang, anong klase ka ba?
Maybe, what kind are you?

A:A paper- crumpled and thrown in your place.
Isang papel- nilukot at tinapon sa lugar mo.

E: Ganun ba? Sino naman nagtapon sa'yo?
Is that so? Who threw you?

A: The non-sense group of students who used me.
Mga walang kwentang estudyante na ginamit ako.

3:48 pm

J: Sa papaanong paraan ka ginamit?
In what way you're used?

E: I was used for writing nonsense things.
Ginamit ako para sa walang kabuluhang bagay.

A: Parehas lang pala tayo. Pero magkaiba sa paraan ng paggamit.
We're just the same. But different in being used.

J: We're all just the same. So we must shut up!
Pareho lang tayong lahat. Kaya dapat tayong manahimik!

E: Wala tayong halaga.
We don't have value.

A: Then, why are we still here?
Eh bakit andito pa tayo?

J: 'Di ko alam...
I dunno...

E: I don't know.
Malay ko sa inyo.

A: Nagtatanong ako kung pwede akong i-recycle.
I'm asking if I can be recycled.

J: No, you can't and that's final!
Hindi pwede. Tapos!

E: Bakit?
Why?

A: I think there's no time for that.
Tingin ko, wala nang panahon para dun.

J: Ano?
Huh?

E: Should we go home?
Uuwi na ba tayo?

A: Yan ang bagay na dapat nating gawin.
That's the best thing we need to do.

J: I agree!
Sumasang-ayon ako!

E: Buti aman.
That's good.

A: A nonsense paper that's no time for recycling- we are now going home.
Isang walang kwentang papel na walang panahon sa pag-recycle- uuwi na kami.

J: Goodbye!

E: Bye..

4:06 pm

You Might Also Like

0 comments

Let me hear your thoughts!

d3070f5ee547822174d31b872a52d3f2949d2d7c60d5c9b2d5